Home

- HOME - - DOELSTELLING - - EWING - - VOOR WIE - - AMBASSADEUR - - DONATIE - - DONATEURS - - SPONSOREN - - CONTACT - - BENEFIETEN - - ARTIESTEN - - FOTO'S - - MERCHANDISE -

Per 01-01-2014 is Stichting White Lily opgeheven.

Het restant bedrag dat de stichting nog in kas had is gedoneerd aan "Stichting Vrienden van Stef". Deze stichting zamelt geld in wat beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek naar het Ewing-sarcoom (botkanker). Voor meer informatie over deze stichting zie: www.stichtingvriendenvanstef.nl

Wij danken iedereen die zich voor Stichting White Lily heeft ingezet.