Doelstelling

- HOME - - DOELSTELLING - - EWING - - VOOR WIE - - AMBASSADEUR - - DONATIE - - DONATEURS - - SPONSOREN - - CONTACT - - BENEFIETEN - - ARTIESTEN - - FOTO'S - - MERCHANDISE -

Doelstelling Stichting White Lily

Het doel van de stichting is het vergoeden van kosten casu quo het betalen van rekeningen met betrekking tot de onderzoeken en de behandelingen van in Nederland woonachtige personen met het Ewing sarcoom, die niet of niet geheel worden vergoed door de ziektekostenverzekering alhier. Inclusief de daarbij behorende kosten zoals medicijnen, speciale voeding, reis- en verblijfskosten en alle overige zaken die met het vorenstaande verband houden.

Verwezenlijking van de doelstelling

Voor de verwezenlijking van de doelstelling worden de kosten steeds vergoed voor één persoon. Dit om de effectiviteit te verhogen. Wanneer deze persoon is uitbehandeld zullen pas kosten worden vergoed voor de volgende in Nederland woonachtige persoon.

Op dit moment vergoedt Stichting White Lily bovengenoemde rekeningen van Amarantha Molenaar.

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding voor haar werkzaamheden.